B-P-L Dietary Supplement Product

    ราคา 1,990 บาท

    ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HERBENZYME B-P-L ผลิตโดยใช้ Biotechnologies และ Physic technologies เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขความบกพร่องจากการทำงานต่างๆของร่างกาย
    มีส่วนผสมทั้งธัญพืช สมุนไพรผ่านกระบวนการทางชีวภาพ จนได้สารสำคัญ ที่ผลิตได้เฉพาะจากเซลล์สิ่งมีชีวิต ซึ่งไม่สามารถสังเคราะห์ได้ เช่น RNA, DNA, Oligonucleotides, สารเมตาโบไลท์อีกหลายชนิด รวมทั้งพฤกษ์เคมีอีกมากมาย ที่ออกฤทธิ์ระดับภายในเซลล์ มีผลยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัส และสร้างภูมิได้เป็นอย่างดี

    << กลับสู่หน้าร้านค้า