แผนเหมา เหมา ประกันสุขภาพ ปลด ล็อค ดับเบิล แคร์ (HSMHPDC)

แผนเหมา เหมาประกันสุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิล แคร์ (HSMHPDC) เบิ้ลวงเงินผลประโยชน์สูงสุดเป็น 2 เท่า จาก 30 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ หากได้รับการวินิจฉัย และยืนยันว่าเป็น 1 ใน 10 โรคร้ายแรง
ตามที่ระบุในกรมธรรม์เป็นครั้งแรกเหมาจ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าเอกซเรย์ ค่าแล็บ ค่าผ่าตัด ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) อุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. ค่ารักษาตัวใน ICU รวม
ถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังออกจาก รพ.

 

<< กลับสู่หน้าร้านค้า