แผนเหมา เหมา ประกันสุขภาพ เฟิร์ส คลาส @บีดีเอ็มเอส

วงเงินผลประโยชน์สูงสุด 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง ด้านสุขภาพ พร้อมด้วยทีมแพทย์ และนวัตกรรมการรักษามาตรฐานระดับสากล ณ โรงพยาบาลหรือคลินิกใน เครือ BDMS ในประเทศไทย และกัมพูชา
ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล เช่น ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตาการคลอดบุตร รวมถึงค่าผ่าตัด แล็บเอกซเรย์ ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็ง แบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) และค่ารักษาโรคทางจิตเวช เป็นต้น

 

<< กลับสู่หน้าร้านค้า