แผนเหมา เหมา ประกันสุขภาพ แผน แพลทินัม (80MB) และ แผนบียอนด์ แพลทินัม (100MB)

แผนเหมา เหมาประกันสุขภาพ แผนแพลทินัม (80MB) และแผนบียอนด์ แพลทินัม (100MB) (HSMFCP_S/HSMFCB_S) วงเงินผลประโยชน์สูงถึง 100 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ครอบคลุมทุกการ

รักษาพยาบาล เช่น ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา การคลอดบุตร รวมถึงค่าผ่าตัด แล็บ เอกซเรย์ ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) และค่ารักษาโรคทางจิตเวช เป็นต้น

 

<< กลับสู่หน้าร้านค้า